Monitoring pojazdów ciężarowych

System Nawi24.pl spełnia wymagania stawiane przez klientów z branży transportowej gdzie szczególny nacisk kładzie się na kontrolę paliwa, wybraną trasę, czas pracy kierowcy czy bezpieczeństwo ładunku. Szczególną uwagę przykłada się również do możliwości rozliczania czasu pracy kierowcy bez konieczności dostarczania dyspozytorowi karty kierowcy. Mając na uwadze stawiane wymagania dołożyliśmy starań aby nasz System Nawi24.pl spełniał je w 100%.

Nadajnik GPS współpracując z szyną CAN pojazdu może być dodatkowo uzbrojony w sondę paliwa, czujniki temperatur przestrzeni ładunkowej czy czujniki otwarcia klap. Współpracuje również z komunikatorem za pomocą którego dyspozytor i kierowca sprawnie rozwiązują problem załadunku, dodatkowych zleceń, wytyczania tras czy postojów.

Wdrożenie systemu zapewnia pełną kontrolę nad pojazdem, kierowcą, gospodarką paliwową i załadunkiem. System Nawi24.pl dla pojazdów ciężarowych to przejrzyste, analityczne raporty, zwiększona efektywność eksploatacji pojazdów oraz nadzór nad czasem pracy kierowcy.

Wdrażając System Nawi24.pl otrzymujemy:

 • kontrolę kosztów spalania - pomiar spalania uzyskujemy bezpośrednio z wtrysków paliwa pobierając informację z szyny CAN komputera pokładowego pojazdu;
 • monitoring poziomu paliwa – poprzez zastosowanie sondy paliwowej zamontowanej w baku jak i zabezpieczenie baku przez monitorowanie otwarcia korka wlewu paliwa;
 • kontrolę czasu pracy kierowców - na podstawie karty kierowcy i informacji z tachografu, identyfikacja kierowcy oraz rozpoczęcie i zakończenie jego pracy, bieżący podgląd na czas pracy;
 • karty drogowe – korzystając z dostępnych w Systemie raportów rozliczanie, ewidencja i archiwizacja danych nie wymaga prowadzenia kart drogowych;

 • pomiar temperatury przestrzeni ładunkowej - precyzyjny odczyt temperatury z zainstalowanego czujnika temperatury wbudowanego w przestrzeń ładunkową z wartościami temperatury podawanymi bezpośrednio do wiadomości dyspozytora, System umożliwia również ustalanie zakresów temperatur o przekroczeniu których dyspozytor jest powiadamiany za pomocą smsów lub maili wraz z dokładnym adresem gdzie wystąpiło przekroczenie;
 • kontrolę i bezpieczeństwo ładunku – zainstalowane czujniki otwarcia przestrzeni ładunkowej kontenera, natychmiast powiadamiają dyspozytora o zdarzeniu z podaniem adresu zdarzenia
 • komunikacja z kierowcą – za pomocą komunikatora, usprawnia przepływ informacji i ułatwia planowanie tras i dostaw ładunku;
 • płynny Roaming danych na terenie całej Europy - dostosowane do Klienta włączenie i wyłączenie usługi roamingu w dowolnym momencie na życzenie;

Korzystając z Systemu Nawi24.pl dyspozytor otrzymuje pełną kontrolę nad kosztami przejazdu, mając wgląd w rzeczywiste spalanie pojazdu, widząc stan paliwa w baku i każde tankowanie. Montaż czujników otwarcia klap zapewnia bezpieczeństwo ładunku a użycie komunikatora pozwala na szybką i sprawną organizację czasu przejazdu.

Statystyki pokazują że wdrożenie Systemu monitoringu pojazdów skutkuje:

 • zmniejszenia kosztów utrzymania pojazdów minimum 30%
 • redukcja nie autoryzowanych przebiegów ponad 90%
 • zmniejszenie zużycia paliwa średnio o 15%
 • zwiększenie wydajności pracy o 35%
 • wzrost bezpieczeństwa pracownika, pojazdu i ładunku o 45%
 • zwiększenie terminowości o około 20%
 • obniżenie kosztów utrzymania floty o 25% w wyniku rzeczywistego rozdziału przebiegów prywatnych od służbowych